نام شهرستان : ارومیه /   کد نمایندگی : 323  /   نام و نام خانوادگی نماینده : سالار نجفی  

همراه: 09141417568 /  فروشگاه: 04432335901

آدرس : آذربایجان غربی- ارومیه- بلوار شیخ شلتوت- روبروی کوچه صنعت- ادوات کشاورزی نجفی 


آخرین محصولات