نام شهرستان : شوشتر /   کد نمایندگی : 314    /   نام و نام خانوادگی نماینده : محمدحسین دیبایی    

همراه: 09163222212 /  فروشگاه: 06136226570 /   فکس: 06136210342

آدرس : خوزستان-شوشتر-انتهای خیابان سادات-روبروی مسجدالنبی-فروشگاه ادوات کشاورزی دیبایی


نام شهرستان : اهواز /   کد نمایندگی : 324   /   نام و نام خانوادگی نماینده : فریبرز صرافیون    

همراه: 09121453556 /  فروشگاه: 06133782888 /   فکس: 06133781820

آدرس : اهواز- میدان انقلاب( سه راه خرمشهر) – روبروی بانک صادرات- فروشگاه صرافیون


آخرین محصولات