آموزش کار با روتیواتور تیلر
تعداد بازدید: 2384تعداد نظرات: 0
1398/01/11 - 15:47

آموزش کار با روتیواتور تیلر

بدون داشتن دستگاه روتیواتور امکان پودر کردن کلوخ های خاک پس از شخم وجود ندارد و رشد بذر مختل می شود همانند صخره های بزرگ سنگ در مسیر جاده که اجازه عبور و مرور را از مسافران می گیرد. دستگاه روتیواتور با پویش خاک و در هم آمیختگی آن سبب رسیدن اکسیژن به لایه های زیرین آن می گرددو در مزارع شالیزاری امکان نشا را فراهم می آورد.

زمین های مناطق مختلف ایران با توجه به ماهیت اقلیمی و میزان برخورداری از آب با یک دیگر متفاوت و منحصر به خود می باشند و استفاده از ماشین آلات کشاورزی در زمین های مختلف کارایی های متفاوتی دارد.

جهت آماده سازی زمین کشاورزی پس از شخم زدن توسط خیش یا گاو آهن که به تیلر یا تراکتور متصل می شود استفاده از دستگاهی به روتیواتور یا روتاری برای تیلر یا کولتواتور برای تراکتور الزامی است زیرا کلوخ های بزرگ گل توسط این دستگاه اصطلاحا پودر شده و زمین را مساعد کاشت بذر درون خود می نماید.

آموزش نصب روتیواتور 

شایان ذکر است جهت استفاده از روتیواتور همانطور که در کلیپ آموزشی مشاهده می نمایید توجه و دقت لازم را فرمایید :

ابتدا دنباله بند روتیواتور را به مال بند تیلر توسط پین متصل کنید و درب قاب PTO دستگاه تیلر را باز نموده و روتیواتور را به دنده PTO متصل می نمایید جهت اطمینان در حالت خلاص، دستگاه را به کار گرفته تا از اتصال درست آن مطمئن شوید.

دستگاه روتیواتور شامل تیغه های بسیار قدرتمندی است که به راحتی می تواند کلوخ ها را به پودر خاک مبدل سازد. روتیواتور یکی از دستگاه های کاربردی و مهم جهت عملیات خاک ورزی زمین های کشاورزی می باشد.

به منظور درک بهتر مطالب فوق با دیدن کلیپ آموزشی مربوط به این بخش، می توانید انجام تمام مراحل را مشاهده نمایید و به راحتی بر روی دستگاه خود آزمایش کنید.