آدرس : تهران - خیابان ظفر - خیابان فرید افشار - خیابان دلیری - خیابان صفری - خیابان ناز - کوچه شیخ عطار - نرسیده به بابک - پلاک 1
تلفن :  26600914 (021) / 09122705845
فکس : 26600948 (021)
ایمیل:agritech@parsaray.com

 

.