تعداد بازدید: 9433تعداد نظرات:

دروگر ویکینو مدل VR-120

دروگر ویکینو تحت لیسانس کوبوتای ژاپن و با موتور هوندا در کشور ویتنام تولید می گردد و براساس شرایط زراعی موجود ساخته شده است که موفق به اخذ تاییدیه از مرکز توسعه مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گردیده است .
دروگر ویکینو مدل VR-120